Privacy

Sudokuweb.org website heeft de volgende “Privacy Policy” in toepasing:

  • Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de website-exploitant en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook aan derden doorgeven als dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres in verband brengen met andere gegevens van Google. U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hierboven beschreven manier en voor het hierboven uiteengezette doel.
    Google meet de prestaties van de advertenties die het weergeeft. Door een tool te bieden waarmee we de prestaties van de advertenties die we weergeven nauwkeuriger kunnen evalueren, kunnen wij bij Google (en ook onze klanten) de kwaliteit en relevantie van de advertenties die u ziet, verhogen. Om de prestaties te bepalen, gebruikt Google kleine tekststrings (ook wel “cookies” genoemd) die op uw computer worden opgeslagen zodra u op een advertentie klikt. Cookies blijven meestal ongeveer 30 dagen actief op uw computer. Als u in deze periode pagina’s op de website van de klant bezoekt, wordt zowel Google als de klant geïnformeerd dat u de advertentie van Google heeft gezien.
    Als u meer wilt weten over hoe Google informatie verwerkt die met behulp van cookies is verzameld, lees dan het privacybeleid van Google. Als u het gebruik van cookies wilt deactiveren, kunt u uw browser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd of dat u wordt geïnformeerd wanneer er een cookie wordt verzonden. Houd er echter rekening mee dat sommige websites mogelijk niet goed werken als u geen cookies accepteert.

Disclaimer

Ondanks zorgvuldige controle aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van de gelinkte pagina’s zijn exploitanten verantwoordelijk. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de Website aangeboden informatie, spellen en diensten. De Dienstverlener aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de Website of uit het gebruik van op de Website aangeboden spellen en diensten of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de Website verstrekte informatie en/of voor schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de Website. Deze website van de Dienstverlener bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites al dan niet in de vorm van advertenties die niet door de Dienstverlener worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroep van de Dienstverlener. De Dienstverlener geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites. Voor zover er toch enige aansprakelijkheid op de Dienstverlener rust, is deze aansprakelijkheid jegens Bezoeker, uit welke hoofde dan ook, te allen tijde per gebeurtenis (waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen als n gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door Bezoeker aan de Dienstverlener betaalde vergoedingen voor de diensten waaruit de aansprakelijkheid van de Dienstverlener is voortgevloeid.