Prywatność

Ochrona danych użytkownika

  • Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics używa tak zwanych „cookies”, plików tekstowych, które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej witryny (w tym adres IP) są przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na witrynie dla operatora witryny oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google. W żadnym wypadku Google nie powiąże Twojego adresu IP z innymi danymi Google. Możesz zapobiec instalacji plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych zebranych o Tobie przez Google w sposób opisany powyżej i w celu określonym powyżej.
    Google mierzy wydajność wyświetlanych reklam. Udostępniając narzędzie, które pozwala nam dokładniej oceniać skuteczność wyświetlanych reklam, my w Google (i nasi klienci) możemy poprawić jakość i trafność wyświetlanych reklam. Aby określić wydajność, Google używa małych ciągów tekstu (zwanych również „plikami cookie”), które są zapisywane na Twoim komputerze, gdy tylko klikniesz reklamę. Pliki cookie zwykle pozostają aktywne na komputerze przez około 30 dni. Jeśli w tym okresie odwiedzisz strony w witrynie klienta, zarówno Google, jak i klient zostaną poinformowani, że widzieliście reklamę wyświetlaną przez Google.
    Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak Google przetwarza informacje zebrane za pomocą plików cookie, zapoznaj się z Polityką prywatności Google. Jeśli chcesz dezaktywować korzystanie z plików cookie, możesz ustawić przeglądarkę tak, aby wszystkie pliki cookie były odrzucane lub aby otrzymywać informacje o wysłaniu pliku cookie. Pamiętaj jednak, że niektóre strony internetowe mogą nie działać poprawnie, jeśli nie zaakceptujesz plików cookie..

Disclaimer

Mimo starannej kontroli nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść linków zewnętrznych ani za zawartość stron, do których prowadzą linki ich operatorów. Nasze usługi i gry są dostarczane „TAK JAK JEST”. Ta strona internetowa i umieszczone na niej gry są przez nas oferowane bez żadnych gwarancji. Sudokuweb.org nie gwarantuje, że Witryna i umieszczone na niej gry spełnią Twoje wymagania lub że korzystanie z nich będzie nieprzerwane lub bezpłatne. Sudokuweb.org nie ponosi odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej innej osoby fizycznej lub prawnej za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, wynikowe lub przypadkowe szkody lub utratę zysków, ani za koszty lub straty wynikające z grania i korzystania z gier na Sudokuweb.org.