Pravidlá a logika riešenia

Sudoku pre deti. Pravidlá hry. Tipy ako postupovat pri riešení sudoku.

Deti sa dokážu nadchnúť pre sudoku rovnako tak ako dospelí aj keď prvé začiatky môžu byť ťažké. Špeciálne pre deti sme preto pripravili túto stránku s výkladom, ako riešiť a vylúštiť sudoku.

Čo je sudoku?

Sudoku je veľmi populárny číselný hlavolam, pôvodom z Japonska, ktorý už dobyl celý svet. Sudoku tvorí mriežka, ktorý sa skladá zo stĺpcov, radov a blokov. Bežné sudoku tvorí mriežka 9×9, čiže 9 stĺpcov a 9 radov, ktorý je ďalej rozdelený do 9 blokov o 9-tich políčkach.

Pre deti môžu byť však tieto sudoku ešte ťažké. Našťastie existujú pre deti a začiatočníkov aj jednoduché varianty sudoku s mriežkou 4×4 a 6×6, na ktorých si deti a začiatočníci môžu cvičiť aplikovanie základnej logiky hry potrebnej k vylúštenie sudoku. Tieto sudoku, sú vhodné pre deti od 5 rokov.

Čo je cieľom hry sudoku?

V každej sudoku je vždy už niekoľko políčok vyplnených. Cieľom hry je vyplniť zostávajúce políčka číslami. U sudoku 4×4 sa musí vyplniť číslami od 1 do 4. U rastra 6×6 sa musí vyplniť číslami od 1 do 6 a nakoniec u bežnej sudoku 9×9 použijeme všetky čísla od 1 do 9.

Aké sú pravidlá hry?

  • Každé číslo sa môže vyskytovať v každom rade iba raz.
  • Každé číslo sa môže vyskytovať v každom stĺpci iba raz.
  • Každé číslo sa môže vyskytovať v každom bloku iba raz.

Užitočné tipy a rady ako vyriešiť sudoku

  • Začni riešiť rad, stĺpec alebo blok, kde zostáva vyplniť málo políčok.
  • Začni číslom, ktoré sa už niekoľkokrát v sudoku vyskytuje.
  • Keď sa ti podarí vyplniť správne číslo, skús hneď vyplniť rovnaké číslo aj na ďalších miestach v sudoku.
  • Nikdy nehádajte. Ak bude tvoj odhad zlý, sudoku sa už nedá správne vyriešiť.

Návod krok za krokom pre deti a začiatočníkov

K vylúšteniu sudoku nie je potreba vedieť zložito počítať. vylúštiť sudoku sa podarí, keď budeš dobre a logicky premýšľať a riadiť sa tromi zlatými pravidlami.

Dobre si prezri sudoku na nasledujúcom obrázku. Začiatok je jednoduchý. Vieš, ktoré číslo patrí na miesto otáznika. My ti v lúštení pomôžeme.

obr1

Pravidlo č 1 hovorí, že v jednom rade sa dve rovnaké čísla nesmú opakovať. V druhom rade sú už čísla 1 a 2 vyplnené. Na miesto otáznika môže ísť teda len číslo 3 alebo 4. Pravidlo sudoku č 2 hovorí, že ani v stĺpci sa nesmie žiadne číslo dvakrát opakovať. Ak sa pozrieš v stĺpci dole, uvidíš, že tam je už číslo 4 vyplnené. Na miesto otáznika patrí teda číslo 3.

obr2

Pravidlo sudoku č.3 hovorí, že každé číslo sa smie vyskytovať i v jednotlivých blokoch iba jeden krát. Toto pravidlo môžeme použiť na vyriešenie pravého horného bloku, kde sú už vyplnená čísla 1, 2 a 3. Na miesto otáznika patrí číslo 4.

obr3

V druhom rade chýba už posledné číslo …. Pretože čísla 1,2, en 3 sú už vyplnené, chýba teda vyplniť číslo 4. Teraz vidíš, že aj ľavom hornom bloku chýba posledné číslo. Vieš, ktoré číslo chýba? Správne. číslo 1.

obr4

V pravom spodnom bloku zostáva vyplniť posledné číslo, a to číslo 2.

obr5

Už zostáva správne vyplniť posledné dve čísla, a to 2 a 3. Vieš kam patria?

obr6

Sudoku je teraz úplne vyriešené.